Belships ASA : Generalforsamlingsprotokoll

Vedlagt følger protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA avholdt idag.

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12