Belships ASA : Generalforsamlingsprotokoll

Vedlagt er protokoll fra selskapets ordinære generalforsamling avholdt idag.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12