Belships ASA : Generalforsamlingsprotokoll

Vedlagt følger protokoll fra ordinær generalforsamling i Belships ASA avholdt idag i selskapets lokaler i Lilleakerveien 4, Oslo.

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12