Belships ASA : Generalforsamlingsprotokoll

Vedlagt følger protokoll fra ordinær generalforsamling i Belships ASA avholdt
idag.

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12