Belships ASA : Fortrinnsrettsemisjonen, ex-date, utstedelse av tegningsretter og tidsfrister

Hovedpunktene for fortrinnsrettsemisjonen er som følger:

 ·          Belships aksjekapital vil bli forhøyet med NOK 45 000 000 ved utstedelse av 22 500 000 nye aksjer.

 ·          Tegningskursen vil være NOK 4 per aksje tilsvarende en rabatt på om lag 24 % i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta tegningsrettigheter basert på Belships sluttkurs 21. juni 2013.

 ·          Fortrinnsrettsemisjonen vil tilføre Belships et bruttoproveny på NOK 90 000 000.

 ·          Aksjeeiere i selskapet ved utløpet av 27. juni 2013, det vil si som er registrert i selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS) per 2. juli 2013 (eksisterende aksjeeiere), vil motta omsettelige tegningsretter. Belships-aksjen vil bli handlet eksklusive retten til å få tildelt tegningsretter fra og med 28. juni 2013 for aksjer kjøpt over børs med standard T+3 oppgjør i VPS.

 ·          Eksisterende aksjeeiere vil motta 0,9239 omsettelige tegningsretter for hver aksje aksjeeieren innehar. Hver tegningsrett gir aksjeeieren rett til å tegne og bli tildelt én ny aksje. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt, men det er ingen garanti for at aksjer vil bli tildelt for slike tegninger.

 ·          Tegningsperioden vil starte 3. juli 2013 og avsluttes 24. juli 2013 klokken 16.30.

 ·          Handel i tegningsretter vil starte 3. juli 2013 og avsluttes 24. juli 2013 klokken 16.30. Tegningsrettene vil være notert på Oslo Børs under tickeren “BEL T”

Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye aksjer eller solgt før 24. juli 2013 klokken 16.30, vil ikke ha noen verdi og vil bortfalle uten kompensasjon til innehaveren.

Forventet tidsplan for fortrinnsrettsemisjonen juni, juli og august 2013

Aksjen handles eksklusive tegningsretter:                     28. juni

Publisering av prospekt:                                                 3. juli

Tegningsretter tildelt aksjonærene:                                3. juli

Tegningsperiode:                                                            3. juli – 24. juli kl. 16.30

Omsetningsperiode for tegningsretter:                           3. juli – 24. juli kl. 16.30

Allokering av nye aksjer og utsendelse av
allokeringsbrev:                                                               Forventet rundt 30. juli

Betaling for nye aksjer:                                                    Forventet rundt 1. august

Levering og notering av nye aksje:                                  Forventet rundt 5. august

ABG Sundal Collier Norge ASA er manager. Fortrinnsrettsemisjonen er garantert fulltegnet av selskapets majoritetsaksjonær, Sonata AS.

Flere detaljer vedrørende vilkårene for fortrinnsrettsemisjonen vil være tilgjengelig i prospektet som forventes publisert 3. juli 2013. All informasjon vedrørende fortrinnsrettsemisjonen vil også gjøres tilgjengelig på www.belships.com.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Ulrich Müller, Managing Director, Belships ASA
Telephone +47 22 52 76 00 / +47 924 90 400
ulrich.muller@belships.no

Osvald Fossholm, Finance Director, Belships ASA
Telephone +47 22 52 76 00 / +47 908 87 393
osvald.fossholm@belships.no
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

 

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Australia, Canada, Japan or Hong Kong or in other jurisdictions where such distribution is not lawful. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). There will be no public offer of securities in the United States.

The contemplated issue of ordinary shares (the “Offer Shares”) in Belships ASA (“the Company”), the exercise or sale of subscription rights contemplated to be issued in the Rights Offering (the “Subscription Rights”) and the subscription or purchase of Shares or Rights (the “Rights Offering”) are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. The Company assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.

This stock exchange release is for information purposes only and has not been approved by any regulatory authority. It is not a prospectus, disclosure document or offering document and does not purport to be complete. Nothing in this stock exchange release should be interpreted as a term or condition of the Rights Offering. Investors should not subscribe for, purchase, otherwise acquire, sell or otherwise dispose of Rights and/or ordinary shares except on the basis of information in the prospectus to be published by the Company in due course in connection with the Rights Offering (the “Prospectus”) which will contain further information relating to the Company as well as a summary of the risk factors to which any investment is subject. This stock exchange release does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to acquire any securities offered by any person in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful.

The distribution of this stock exchange release and/or the Prospectus into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this stock exchange release and/or the Prospectus come should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

ABG Sundal Collier Norge ASA is acting for the Company and no one else in connection with the Rights Offering and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to the Rights Offering and/or any other matter referred to in this document.

This document and any materials distributed in connection with this document may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect the Company’s current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements, including the risks and uncertainties to be set out in the Prospectus.