Belships ASA : Foreløpig resultat av fortrinnsrettsemsisjonen

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Belships ASA (Belships) utløp 24. juli 2013 kl. 16.30. En foreløpig opptelling viser at Belships har mottatt tegninger for om lag 18,1 millioner nye aksjer ved utløpet av tegningsperioden.

Fortrinnsrettsemisjonen er garantert fulltegnet av Sonata AS og aksjer som ikke er tegnet i fortrinnsrettsemisjonen vil følgelig bli tegnet av Sonata AS.

Endelig tildeling av aksjene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen forventes å bli vedtatt av styret i Belships 30. juli 2013 i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 28. juni 2013. Det endelige tegningsresultatet for fortrinnsrettsemisjonen forventes å bli offentliggjort 30. juli 2013, og melding om tildeling av nye aksjer og det tilsvarende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli sendt ut i brev samme dag.

Betalingsfristen for de nye aksjene er 1. august 2013.


For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Ulrich Müller, adm.dir, Belships ASA
Telefon 22 52 76 00 / 924 90 400
ulrich.muller@belships.no

Osvald Fossholm, finansdirektør, Belships ASA
Telefon 22 52 76 00 / 908 87 393
osvald.fossholm@belships.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.