Belships ASA : Flagging

Sverre Tidemand har i dag arvet 2 308 680 aksjer, tilsvarende 4,88 % av samtlige utestående aksjer i Belships ASA. Tidemand er styreleder i Belships ASA. 
Etter overgangen eier Sverre Tidemand  2 891 462  aksjer og Tidemands nærstående Sonata AS 28 856 030 aksjer i Belships ASA, tilsvarende henholdsvis 6,11 % og 60,94 %, til sammen 67,05 %, av samtlige utestående aksjer og stemmer i Belships ASA.
 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.