Belships ASA : Finansiell kalender 2013

14. feb  –  4. kvartal 2012

07. mai  –  1. kvartal 2013
07. mai  –  Generalforsamling
15. aug  –  2. kvartal 2013
24. okt  –  3. kvartal 2013
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12