Belships ASA : Endelig dom i skattesak

Det vises til børsmelding datert 8. juli vedrørende dom avsagt i Borgarting Lagmannsrett. Skatt Øst har i dag bekreftet at de ikke vil påanke dommen til Høyesterett.


Oslo, 16. september 2013

 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12