Belships ASA : Emisjon

Det vises til innkalling til ekstraordinær generalforsamling datert 6. juni, der styret fremmer forslag om fortrinnsrettsemisjon. Styret har i dag fastsatt tegningskursen til kr. 4 pr. aksje i det fortrinnsrettsemisjonsforslaget aksjonærene skal ta stilling til torsdag 27. juni 2013.  Dette innebærer at Belships ASAs aksjekapital vil bli forhøyet med kr 45 000 000 ved utstedelse av 22 500 000 nye aksje. Tegningskursen innebærer en rabatt på 24 % basert på aksjens teoretiske verdi eksklusive fortrinnsretten (TERP) basert på Belships ASAs sluttkurs den 21. juni 2013. 
I børsmelding datert 5. juni ble det opplyst at Belships ASA har kontrahert 2 supramax nybygg ved Imabari Shipbuilding co. Ltd. Til orientering kan det opplyses om at skipenes kontraktspris er USD 28,25 mill. pr. skip.
 

 
This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.