Belships ASA : Eksisterende skip på langsiktig kontrakt erstattes med nybygg

Belships har inngått avtale med Canpotex Shipping Services Ltd om å bytte ett av de tidligere annonserte nybyggene fra Imabari med ett av de eksisterende skipene. Raten vil bli justert til USD 17.750 pr. dag med virkning fra leveringsdato og frem til utløpet av eksisterende leieperiode.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12