Belships ASA : Belships sikrer seg et tredje supramax nybygg

Belships ASA rendyrker sin strategi og vil fra nå av konsentrere seg 100% om bulkmarkedet. I samsvar med denne strategiendringen vil M/T Belaia bli tilbakelevert til sine eiere ved avslutning av certepartiet til Lauritzen Tankers i mars måned. Eierne av M/T Belaia er nært knyttet til Imabari Shipbuilding og vil, som en gjenytelse, erstatte det tilbakeleverte skipet med et eco-design Supramax nybygg med levering 1. kvartal 2017 for langtids innleie med kjøpsopsjon.  Betingelsene for den nye leieavtalen vil være nært knyttet til betingelsene til leieavtalen for det tilbakeleverte skipet, med unntak av at leieperioden er for 8 år med 3 årlige opsjoner på forlengelse. Kjøpsopsjon kan erklæres fra slutten av år 4 til JPY 2,91 mrd. med en årlig reduksjon på JPY 110 mill. Med denne nye leieavtalen vil Belships ASA få tre identiske Supramax bulkskip med eco-design fra Imabari for levering fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2017. 
 
I tillegg har Belships ASA inngått avtale om refinansiering av selskapets tre seilende bulkskip. Den nye låneavtalen har en ramme på USD 50 mill. med 6 års løpetid og både margin og andre betingelser er en merkbar forbedring i forhold til eksisterende låneavtale. Vi har også mottatt attraktive tilbud på finansiering av selskapets nybygningsprogram, men har foreløpig ikke akseptert noe tilbud.
 
Oslo, 20. januar 2014
 
Styret i Belships ASA
 
 
For nærmere informasjon vennligst kontakt:
 
Ulrich Müller
Managing Director
Belships ASA | www.belships.com
Tel: +47 22 52 76 15  |  Mob: +47 924 90 400 | E-mail: um@belships.no
 

 
 
This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.