Belships ASA : Belships låner 140 millioner dollar og vil øke flåten

Belships-konsernet (OSE: BEL) har inngått en låneavtale om lån på til sammen USD 140 millioner. Lånet erstatter gruppens nåværende prioriterte gjeld på USD 105 millioner.
 
Det nye lånet blir tilgjengelig i to transjer. En første transje på USD 110 millioner vil erstatte Belships eksisterende lån og styrke gruppens arbeidskapital. En fleksibel transje på inntil USD 30 millioner vil være tilgjengelig for ekspansjon av flåten.
 
Etter fusjonen med Lighthouse Group i desember 2018 eier Belships nå tolv supramax og ultramax tørrlastskip. I tillegg opererer gruppen tre skip på time- og bareboatcharter med kjøpsopsjoner. Et nybygg som leveres neste år vil bringe antallet skip i flåten til seksten. Gruppen har en balansert portefølje, med skip som opererer både på lengre certepartier og i spotmarkedet. Belships satser nå på å realisere en vekststrategi og forventer å kjøpe ytterligere supramax- og/eller ultramax-skip i tiden som kommer.
 
Det nye lånet gjør det mulig med vekst i flåten samtidig som gruppen blir enda mer finansielt robust. Under de nye finansielle rammevilkårene vil konsernet være sikret positiv kontantstrøm ved en dagrate på om lag USD 7.000 for de gjenværende åpne skipsdagene de neste 24 månedene. Belships kontantbeholdning vil være om lag USD 30 millioner når første transje av refinansieringen er gjennomført.
 
Lånet har en margin på 275 basispunkter og har første avdrag i Q3 2020. Den første transjen er basert på en loan-to-value ratio (LTV) på 55%, mens den fleksible transjen er basert på en LTV på 60%.  Långivere for den nye lånefasiliteten er DNB Bank, Danske Bank og Sparebank 1 SR-Bank.
 
For nærmere informasjon, kontakt CEO Lars Christian Skarsgård, telefon 977 68 061.
 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12