Belships ASA : Belships forlenger avtale for M/T Belaia

Belships sluttet i 2007 inn produkttankskipet M/T Belaia på timecharter frem til 2014 med opsjon om forlengelse i 1+1+1 år. Skipet har vært sluttet videre til J. Lauritzen AS i Danmark. Avtalen med Lauritzen utløper i mars 2012, men det er nå inngått avtale om forlengelse av dette certepartiet til en redusert rate. Nettoraten, som vil gjelde fra 12. mars 2012, er USD 12.840 pr. dag, noe som er marginalt høyere enn hva Belships betaler til reder. Avtalen har en varighet på 2 år uten ytterligere opsjoner.
Belships har kjøpsopsjon på M/T Belaia. Opsjonsprisen ligger p.t. noe over dagens markedsverdi.
 
Oslo, 21. desember 2011
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12