Belships ASA : Årsrapport 2016

Belships årsrapport for 2016 publiseres i dag, se vedlagte pdf-fil.
Årsrapporten er også tilgjengelig på www.belships.com.
 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12