Belships ASA : Årsrapport 2015

Vedlagt er selskapets årsrapport for 2015. Rapporten er også tilgjengelig på www.belships.com.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12