Belships ASA : Årsrapport 2012

Vedlagt er selskapets årsrapport for 2012.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12