Belships ASA : Årsrapport 2011

Vedlagt er selskapets årsrapport for 2011 i pdf-utgave. Trykket versjon vil bli distribuert til selskapets aksjonærer.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12