Belships ASA : Allokering til primærinnsidere i fortrinnsrettsemisjonen

Med henvisning til det endelige resultatet av fortrinnsrettsemisjonen i Belships ASA annonsert tidligere i dag, har følgende primærinnsidere blitt allokert aksjer til tegningskurs NOK 4,- pr. aksje i henhold til prosedyrer og på de betingelser som beskrevet i prospektet datert 28. juni 2013.
 
Navn på primærinnsider
 
Aksjer allokert basert på tegningsretter Aksjer allokert basert på overtegning Aksjebeholdning
etter emisjonen
 
 
Sonata AS  1) 11 583 165 0 28 584 284 3)
Sverre J. Tidemand 279 865 0 582 782  
Chrem Capital AS  2) 18 478 231 522 270 000  
Stein Runsbech 18 478 1 522 40 000  
Atalanta A/S  1) 113 639 0 236 639  
 
1) Eiet 100% av primærinnsider Sverre J. Tidemand
2) Eiet 100% av primærinnsider Christian Rytter
3) Inkluderer 4 463 869 aksjer i henhold til fulltegningsgarantien
 
 
For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
 
Ulrich Müller, Adm.dir., Belships ASA
Telefon 22 52 76 00 / 924 90 400
ulrich.muller@belships.no
 
Osvald Fossholm, Finansdirektør, Belships ASA
Telefon 22 52 76 00 / 908 87 393
osvald.fossholm@belships.no
 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12