BEL – Selger aksjene i Pelican AS

Eierne av det norske oljeselskapet Pelican AS har idag inngått en intensjonsavtale om salg av sine aksjer til Dansk Olie og Naturgas A/S (DONG) for NOK 250 pr. aksje, noe som verdsetter selskapet til NOK 417 mill. Avtalen er betinget av nødvendige godkjenninger fra norske myndigheter.

Pelican har eierinteresser i Ula, (4%), Gyda (5%), Tambar (15%) og Glitne (9,3%) og ventes å ha en produksjon på 11.000 fat/d neste år. Selskapet har 18 ansatte.

Kjøpet stadfester DONGs interesse av å satse på norsk sokkel og DONG ønsker å videreutvikle selskapet som basis
for sin satsning.

Eierne i Pelican AS er:

AS Selvaag Invest: 36,2%
Norsk Hydro Produksjon a.s: 33,9%
Belships ASA: 9,9%
Actinor Olje AS (Hafslund): 9,7%
Kværner Oil & Gas AS: 5,2%
De ansatte: 5,3%

Salget vil gi Belships en regnskapsmessig gevinst på ca. USD 2 mill.


Kontaktperson: økonomisjef Osvald Fossholm, tlf. 22 52 76 17.