BEL – Kjøp av egne aksjer

For release content, please refer to the attachment.