BEL- Ansatte erklærer aksjeopsjoner

Børsmelding - Aksjeopsjoner

På generalforsamlingen i Belships ASA i 2004 fikk styret 
fullmakt til å utstede aksjeopsjoner til selskapets 
ansatte. 

Selskapets ansatte har nå erklært retten til å kjøpe 91.000 
aksjer i Belships ASA til kurs kr. 9,00 pr. aksje. Kjøpet 
vil bli foretatt gjennom en rettet emisjon mot de 
angjeldende personer og forventes endelig gjennomført i 
løpet av mai.

Selskapets primærinnsidere som har benyttet seg av 
opsjonen, vil etter emisjonen eie følgende antall aksjer 
(inklusiv aksjer eiet av nærstående og selskaper der 
vedkommende har kontrollerende eierandel eller negativ 
majoritet): 
   
          Dagens    Nye opsjons-  Nytt ant.
          ant.aksjer  aksjer     aksjer
Sverre J. Tidemand 12.764.161  10.000     12.774.161 
Jo Eric von Koss    80.000  10.000       90.000 
Osvald Fossholm     39.500  10.000       49.500 


Oslo, 27. april 2005