BEL – Aksjeopsjoner

På generalforsamlingen i Belships ASA i 2003 fikk styret 
fullmakt til å utstede aksjeopsjoner til styrets medlemmer 
og selskapets ansatte. En del av disse opsjonene ble 
erklært i mai i år.

De resterende opsjonene som gir rett til å kjøpe 34.000 
aksjer til kr. 4,50 pr. aksje er nå erklært. Kjøpet vil bli 
foretatt gjennom en rettet emisjon og forventes gjennomført 
innen utgangen av november.

De av selskapets primærinnsidere som nå har benyttet seg av 
sine opsjoner vil etter emisjonen eie følgende antall 
aksjer:

           Dagens   Nye     Nytt
           ant.aksjer opsj.aksjer ant.aksjer

Asbjørn Larsen    14.500   10.000    24.500 
Christian Rytter jr. 10.000   10.000    20.000


Oslo, 3. november 2004