BEL – Aksjeopsjoner

På generalforsamlingen i Belships ASA i 2003 fikk styret fullmakt til å utstede aksjeopsjoner til styrets medlemmer og selskapets ansatte.
Ansatte og styremedlemmer har nå erklært retten til å kjøpe 105.000 aksjer i Belships ASA til kurs kr. 4,50 pr. aksje. Kjøpet vil bli foretatt gjennom en rettet emisjonen mot de angjeldende personer, som forventes endelig gjennomført innen utgangen av mai.
Selskapets primærinnsidere som har benyttet seg av opsjonen, vil etter emisjonen eie følgende antall aksjer (inklusiv aksjer eiet av nærstående og selskaper der vedkommende har kontrollerende eierandel eller negativ majoritet):
                            Dagens          Nye              Nytt
                            antall aksjer   opsjonsaksj.  antall aksjer
S.J.Tidemand       12.670.901   10.000          12.680.901
Jo Eric von Koss         70.000   10.000                80.000
Osvald Fossholm         13.500   10.000                23.500

Oslo, 11. mai 2004