AVTALE OM TILBAKELEVERING AV M/S BELPAREIL

Elkem Chartering AS (EC) har i dag inngått avtale om realisasjon av sine interesser i M/S Belpareil. Skipet som har vært på tidscerteparti til EC siden 2003 vil bli tilbakelevert i månedskiftet mars/april. EC vil ved tilbakelevering motta ca. USD 13 mill. i sluttvederlag.

Belships ASA eier 50% av EC og transaksjonen vil gi en regnskapsmessig gevinst for Belships på ca. USD 6,5 mill.
 
Eventuelle spørsmål rettes til administrerende direktør Sverre J. Tidemand på tlf. 22 52 76 00.

Oslo, 2. mars 2007