Avholdt ekstraordinær generalforsamling

Vedlagt denne meldingen er kopi av protokoll fra selskapets ekstraordinære generalforsamling avholdt idag.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12