Årsrapport 2010 (pdf)

Vedlagt er Belships årsrapport for 2010 i pdf-format.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12